Kalite ve Gıda Politikası

AS BESİN Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak; Tüm Çalışanlarımızın destek ve katılımları ile en iyi teknolojiyi kullanarak hijyen koşullarda, çevre ve insan sağlığını ön planda tutarak “Bulgur, Kırmızı Mercimek ve Unu Üretimi ile Antep Fıstığı, Bakliyat Ürünleri, Buğday Unu Ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi” yapmaktır.

Bunu amaca uygun olarak AS BESİN Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.:
• Ulusal ve uluslararası yasal şartlara uymak,
• Yönetim Sistemleri bilincimizi sürekli eğitimlerle arttırmak,
• Hammaddeden müşterilerimize ulaşıncaya kadar ki aşamalarda gıda güvenliğini sağlamak,
• Tüm yönetici ve çalışanlarımız ile birlikte toplumsal ve etik kuralları çerçevesinde sorumluluk bilincini oluşturmak,
• Tedarikçilerimizi ortak hedefler doğrultusunda bilinçlendirmek,
• Sektörümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmek

üzere Kalite ve Gıda Güvenliği Sistemlerinin sürekli gelişmesini sağlayacak ve her geçen gün daha büyük başarılara imza atarak bunu geleceğe taşıyacaktır.

Çevre Politikası

AS BESİN Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak; Tüm Çalışanlarımızın destek ve katılımları ile tüm faaliyetlerinde çevreye verilebilecek olumsuz etkileri önceden önlem alarak, tehlike oluşmadan, yerinde ve verilen olumsuz etkileri uygulanabilir en az seviyeye indirerek;
sürdürülebilir gelişmeyle ilgili yükümlülüklerimizi en üst düzeye çıkartmak, çalışmalarımıza devam etmek, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama imkanlarına engel olmadan, mevcut jenerasyonun ihtiyaçlarını karşılamak, Çevre performansını sürekli geliştirerek; hava ,toprak ve su kirliliğini azaltmayı veya mümkünse engellemeyi kendimize hedef, Doğal kaynakları, çevresel sorumluluk bilinci ile kullanmayı görev kabul edeceğiz.

Bu hedef ve görev doğrultusunda:
• Çevre Yönetim Sistemi uygulanarak, periyodik olarak gözden geçirerek ve performansını izleyerek sürekli olarak gelişmesini sağlamak,
• Çevre konuları ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve standartlara uymak,
• Doğal kaynakların tüketimini azaltmak. Enerji verimliliğini sağlayarak çevresel etkilerin azaltılmasını sağlamak ve Doğal kaynakların optimum seviyede kullanılmasını sağlamak,
• Tehlikeli ve Tehlikesiz atıkları yasalara göre ve yetkililendirilmiş kuruluşlarca geri dönüşümünü sağlamak veya bertaraf edilmesini sağlamak,
• Kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle takip edilen yasal düzenlemeleri bir zorunluluk olarak değil, geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluluğu ile çalışmak,
• Tüm yönetici ve çalışanlarımız ile birlikte bu hedeflere ulaşabilmek için sorumluluk bilincini oluşturarak

Çevre Yönetim Sisteminin sürekli gelişmesini sağlayarak, her geçen gün sosyal sorumluluk bilinci içeresinde gelecek nesillere yaşanabilir bir dünyayı miras bırakmak düşüncesini yaşam tarzı haline getirmek, AS BESİN Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. temel karakteristiği olacaktır.

İş Sağlığı & Güvenliği Politikası

AS BESİN Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak; Tüm Çalışanlarımızın destek ve katılımları ile tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlık olarak kabul ederek, tüm çalışanlarımız ve ziyaretçilerimiz için emniyetli, güvenli, hijyenik, ergonomik ve huzurlu çalışma ortamı sağlayarak, sıfır hasar, sıfır kaza, sıfır yaralanma veya meslek hastalığı hedefine ulaşmak için;

• İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve standartlara uymak,
• Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki riskler değerlendirilerek bu risklerden korunmak için önlemler almak,
• İş Sağlığı ve Güvenliği için gerekli iş güvenliği ekipmanlarını sağlamak,
• Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitmek,
• Hiçbir iş, güvenliğiniz kadar önemli değildir bilinci ile, her iş günü sonunda tüm çalışanlarımızın ailelerinin yanına mutlu ve sağlıklı biçimde gitmelerini sağlamak.
• Tüm yönetici ve çalışanlarımız ile birlikte bu hedeflere ulaşabilmek için sorumluluk bilincini oluşturarak,

İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin sürekli gelişmesini sağlayacak ve her geçen gün daha büyük başarılara imza atarak bunu geleceğe taşıyacaktır.

Cam & Sert Plastik Politikası

AS BESİN Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Kalite ve Gıda Güveliği Politikamızın bir parçası olarak ürün güvenilirliliğinin sağlanmasına yardımcı olmak için Cam ve/veya Sert Plastik Politikası hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır.

Bu Politika Kapsamında;
• Üretim alanında hiçbir cam malzeme bulundurmamak,
• Florasan ve lambalar da koruyucu, flexiglas kapak bulundurmak,
• İşletme içerisinde ki bütün pencerelerdeki camlar filmle kaplamak yada flexiglas yapmak,
• Makine ve ekipmanlardaki cam bölümlerin filmle kaplamak yada flexiglas olmasını sağlamak ve yeni alınacak Makine ve ekipmanlarında bu özellikte olmasına dikkat etmek,
• Gözlük gibi zorunlu cam malzemelerin işletme içerisinde kırılınca hemen ilk amire haber vermek, cam parçaların toplanmasını sağlamak,
• Tedarikçi denetimlerinde tedarikçilerin Cam Politikası’na uymaları sağlamak,
• Sürekli kontroller ile bu politikanın uygulanması ve kontrolünün etki olarak yapılmasını sağlamak

Cam ve/veya Sert Plastik politikamızdır.

Sosyal Sorumluluk Politikası

AS BESİN Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak; Tüm Çalışanlarımızın destek ve katılımları ile tüm faaliyetlerinde yerel ve ulusal kanun yönetmelik ve standartlara uymak, için aşağıdaki şartları sağlamak ve uygulamak ile yükümlüdür.

Bu amaca uygun olarak AS BESİN Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
• Tüm yönetici ve çalışanlarımız ile birlikte toplumsal ve etik kuralları çerçevesinde sorumluluk bilincini oluşturmak,
• Kuruluş olarak Tüm yönetici ve çalışanlarımız ile birlikte rüşvet, direkt yada indirekt avantaj sağlayabilecek finansal kazanımlar içine girmemeyi.
• İnsan haklarına saygılı olmayı.
• Çocuk işçi çalıştırmamayı.
• Çalışanlarına minimum asgari ücret ödemeyi.
• Haftalık Çalışma saatini yasal çerçeve içerisinde sağlamayı.
• Çalışanlar arasında ayrımcılığa meydan vermemeyi.
• Çalışanlara düzenli istihdam sağlamayı.
• Zorla çalıştırmanın yapılmayacağı.
• Çalışanların ücretlerini zamanında ödemeyi.
• Çalışanlarımıza, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlamak, tüm çalışanlarımız için emniyetli, güvenli, hijyenik, ergonomik ve huzurlu çalışma ortamı yaratarak onların sağlık ve mutluluğuna katkıda bulunmaktır.